Zašto nam se događa debljina i kakve ona veze ima sa životom

Piše: Irena Jurjević, mag.paed., mag.soc., psihoterapeut

Gestalt kontakt ciklus je koncept koji pojašnjava kako funkcioniraju ljudska bića. Jedan je od temeljnih koncepata Gestalt psihoterapije i načina putem kojeg psihoterapeuti diljem svijeta rade sa svojim klijentima kako bi ostvarili što veću kvalitetu življenja. Kao takav primjenjiv je i na poremećaje u prehrani. Štoviše, vjerojatno nema boljeg opisa Gestalt kontakt ciklusa nego upravo u tom esencijalnom procesu potražnje za hranom. Jer, kao što je hrana život, tako i Gestalt kontakt ciklus prikaz komunikacije sa životom. To je prikaz načina na koji se odvija život, načina na koji pričamo s okolinom i iz nje potražujemo ono što nam treba, upravo da bi smo živjeli u punom smislu.

Sada kada smo to pojasnili možemo krenuti na negov prikaz. Jer, uvažavanje svih elemenata Gestalt ciklusa dovodi nas na mjesto s kojeg je moguće zacijeliti i one najdublje boli.

 

Gestalt kontakt ciklus

 

Svaki kontakt ciklus počinje sa senzacijom, odnosno osjećanjem neke potrebe. U našem slučaju, senzacije u želucu. I ukoliko ciklus ide neometano, dolazi do svjesnosti o kojoj potrebi se radi. U našem slučaju, gladi. Nakon što osvjestimo o čemu se radi mobiliziramo svoju energiju kako bi i zadovoljili tu potrebu, te krenuli u posezanje, odnosno akciju i uzimanje hrane. Tada se događa kontakt sa izvorom potrebe, zadovoljenje potrebe, te potom povlačenje od izvora potrebe i naposlijetku (plodna) praznina kao kraj ciklusa, ali i mjesto na kojem se nakon nekog vremena formira nova potreba.

Razni su načini na koje uvažavamo životni kontakt ciklus. Među najosnovnijima je oslanjanje na naša osjetila, no tu je i uvažavanje one plodne praznine koja nam omogućava priliku da uvijek iznova i nanova biramo ono što je najbolje za nas. U ovom slučaju, hranu i sve što je vezano za nju.

Poremećaji nastaju onda kada prekidamo proces življenja, raznim odvlačivačima pažnje, poput modernih komunikacijskih sprava, ali reakcijama na osobnim životne traume. I jedno i drugo stvara prekide u načinu na koji pričamo sa životom, pa se tako pretilost često pojavljuje kao simptom kojim nas tijelo poziva da obratimo pažnju na to što se događa u nama kako bi se ponovno vratili na put života, pa onda i zdravlja.

Odgovori